Tubes . Laser . Coils

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+420 545 429 417

DZIELENIE TAŚM I BLACH STALOWYCH

Dzielimy z wysoką precyzją, wzdłużnie i poprzecznie. Poprzez podział wzdłużny lub poprzeczny przekształcimy stalowe zwoje do pożądanych wymiarów. Dzięki nowoczesnej technologii i urządzeniom, których używamy podczas pracy, tak przygotowany materiał jest przygotowany do dalszej obróbki przemysłowej. Dzielenie zwojów wyjściowych na węższe pasy przeprowadzamy w centrum serwisowym stali.

   

Dzielenie wzdłużne zwojów na pasy

  • grubość pasa 0,4 – 4 mm
  • szerokość pasa 20 – 1500 mm

Dzielenie poprzeczne zwojów na arkusze

  • grubość arkusza 0,4 – 3 mm
  • szerokość arkusza 150 – 1500 mm
  • długość aż do 3500 mm